Koninklijke onderscheiding voor Jack Heldens

Op maandag 25 april heeft Jack Heldens een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Hij heeft deze Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor met name het vele werk voor de scheidsrechtersvereniging en alles wat erbij hoort. Ook voor SV Leunen heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan, maar daarvoor gaan nog even terug in de tijd, want uiteindelijk is het toch allemaal begonnen bij SV Leunen.

In 1965 wordt hij lid bij SV Leunen als jeugdvoetballer, doorloopt hij de gehele jeugd en heeft daarna nog enkele jaren gevoetbald bij de senioren. Meestal stond hij laatste man, zodat hij het overzicht had en leiding kon geven aan zijn medespelers. Dat leiding geven zat er al vroeg in, want hij werd al jeugdleider/jeugdtrainer, terwijl hij zelf nog in de A voetbalde. Al vrij jong was hij heel gedreven en wist wel van aanpakken. Zelfs met de jeugd een hele week op kamp was voor hem geen enkel probleem en deed hij met veel plezier. Je kon altijd een beroep op hem doen, zelfs voor het belijnen en beregenen van de velden.

Toen destijds de hoofdjeugdleider wel erg veel taken op zich had genomen, heeft hij hem ondersteund met het verwerken van de notulen van de jeugdleidersvergaderingen en de jeugdleidersfeestjes kon hij ook wel aan hem overlaten. Vervolgens is hij zich meer gaan toeleggen op het leiden van wedstrijden, eerst bij SV Leunen, maar langzaam maar zeker ook steeds meer buiten Leunen.

Vrijwilligersoverzicht:
Jeugdleider/trainer                                8 jaar    1973/1974  -  1981/1982                                           
Notulist jeugdleidersvergaderingen    13 jaar     1982/1983  -  1995/1996   
Consul/keuring terreinen                      6 jaar     1995/1996  -  2001/2002

Verder heeft hij in al die jaren veel gefloten, gevlagd en heel veel hand- en spandiensten verricht. We konden altijd op hem rekenen en hij was een zeer betrouwbaar lid van onze club. Hij heeft veel voor SV Leunen betekend en daar zijn we hem ook dankbaar voor. SV Leunen feliciteert Jack dan ook met deze wel verdiende koninklijke onderscheiding. 

Bestuur en leden SV Leunen               

Jack Heldens