Lid worden

Ledenadministratie (aan- en afmeldingen, adreswijzigingen)

Nieuwe jeugdleden die zich willen aanmelden voor het seizoen 2023-2024 kunnen zich aanmelden tot 01-05-2023 bij Richard Janssen (tel. 853419 of ledensecretariaat@svleunen.nl). Jeugdleden die besluiten te stoppen dienen zich ook hierbij vóór deze datum af te melden.

Nieuwe seniorenleden die zich willen aanmelden kunnen zich wenden tot Richard Janssen of Michel Baltissen.

De ledenadministratie wordt gevoerd door Richard Janssen, Groeneweg 22F te Heide, tel. 0478-853419. Adreswijzigingen of overige wijzigingen in uw gegevens dienen door te worden gegeven bij de ledenadministratie. Naast telefonisch kan dit ook via deze site of via ledensecretariaat@svleunen.nl. Afmeldingen van leden dient ook bij de ledenadministratie te gebeuren.

Contributie seizoen 2023/2024

Voor het seizoen 2023/2024 gelden de navolgende contributie regels:
• Ieder lid van SV Leunen is contributie verschuldigd.

• De contributie bedragen zijn als volgt samengesteld:

Senioren  € 165,00
Senioren 35+ € 110,00
JO19 € 137,50
JO17 € 124,00
JO15 € 110,00
JO13 t/m JO8 € 103,50
JO7 € 71,50
Steunende leden € 40,00


• Contributie wordt bepaald op basis van de werkelijke leeftijdsgroep waartoe de speler volgens de KNVB behoort, niet op basis van de leeftijdsgroep waarin de speler speelt mocht dit eventueel afwijken.

• Voor senioren en senioren 35+ zijn de bedragen inclusief het verschuldigde wasgeld
(€ 27,50).

• Betaling van de contributie dient te geschieden voor 01-10-2023. Bij geen of te late betaling, wordt de persoon in kwestie aangemaand en krijgt een boete van € 12,50 plus een schorsing vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot betaling c.q. bijschrijving op de rekening van SV Leunen heeft plaats gevonden.

• De volgende leden kunnen als vergoeding voor gemaakte kosten hun contributie declareren (m.u.v. wasgeld): Bestuursleden, elftalleiders, grensrechters, jeugdleiders, jeugdtrainers. Jeugdleiders en jeugdtrainers, echter alleen indien het bestuur dit heeft erkend en aangewezen.

• Alle andere declaraties beslist het bestuur.

• Bij tussentijdse afmelding als leider of grensrechter etc., moet de teveel gedeclareerde contributie worden terugbetaald.

• Bij afmelding als lid om geldige reden, zoals verhuizing enz., volgt terugbetaling ingaande eerstvolgende maand na afmelding.

• Bij afmelding als lid tijdens het seizoen zonder geldige reden, volgt geen terugbetaling

Betaalwijze van contributie in volgorde van voorkeur:
1. Automatische machtiging via bank.
2. Overmaking via Rabobank op rek. nr. NL25RABO0128103043 t.n.v. SV Leunen.
3. Indien SV Leunen een nota moet sturen, worden er € 5,00 kosten in rekening gebracht.