Hervatting trainingen

Vanaf maandag 18 januari kan er weer getraind worden.Het protocol blijft ongewijzigd tav vorig jaar (kleedlokalen kunnen niet gebruikt worden).
Het trainen is toegestaan maar het is geen verplichting.