Club van 50

club van 50Doel van de club van 50    
      
Financiële middelen bij elkaar brengen om extra faciliteiten voor de activiteiten van SV Leunen te kunnen realiseren.
Te denken valt aan sport- en spelmaterialen, scholing en begeleiding van (jeugd)leiders en -trainers, verbetering en onderhoud van de accommodatie van SV Leunen etc.
      
Wat betekent het om lid te zijn van de club van 50? 
      
U steunt de voetbalvereniging SV Leunen  
U ontvangt een seizoenskaart voor de thuiswedstrijden van SV Leunen
U krijgt een vermelding op het club van 50 bord in de kantine
U wordt opgenomen op de website van SV Leunen in het gedeelte Club van 50
U bepaald mede waar het ingezamelde bedrag aan besteed wordt.
En natuurlijk ontvangt u eeuwige roem  
      
Wat zijn de plichten van het lid van de club van 50 
      
Een ieder die lid wordt van de club van 50, betaald (minimaal) € 50,00 per jaar.
Het jaar loopt gelijk aan het competitiejaar van SV Leunen, van juli t/m juni.
De betaling geschiedt rechtstreeks, door middel van automatische machtiging aan de penningmeester van SV Leunen.
Incasso van de contributie zal plaatsvinden in de maanden juni en juli. Alle overige contacten lopen via het voor de club van 50 verantwoordelijk bestuurslid.  
      
Wat zijn de rechten van het lid van de club van 50 
      
Een keer per jaar krijgen alle leden van de club van 50 een schriftelijk overzicht wat er in het afgelopen jaar met de club van 50 is gebeurd en wat er met de opbrengsten is gedaan.
Heeft u als lid een voorstel voor de besteding van de bijdrage van de club van 50, dan is dit zeker bespreekbaar. Alle leden hebben namelijk medezeggenschap over het bestedingsdoel.
Voorstellen voor de besteding van de gelden uit de club van 50 kunnen bij de voorzitter en secretaris van SV Leunen schriftelijk worden ingediend.
Een voorwaarde van het bestedingsdoel is dat dit wordt goedgekeurd door het bestuur van SV Leunen. 
      
Coördinatie      
      
Het bestuur van SV Leunen is verantwoordelijk voor de coördinatie van en de communicatie met de leden. U kunt met een van de bestuursleden contact opnemen mocht u interesse hebben.


Reeds gerealiseerde aankopen / bestedingen:
• Geluidsinstallatie kantine
• Veegmachine