• kop5.jpg
  • kop2.jpg
  • kop1.jpg
  • kop4.jpg
  • kop3.jpg
 

Het jeugdlid

Houdt zich aan de algemene ledenregels zoals vermeld in deze circulaire van S.V. Leunen;

Is aanwezig bij wedstrijden en trainingen van zijn team;

Is gekleed in het juiste tenue tijdens wedstrijden en gepaste kleding bij de trainingen;

Heeft een correct gedrag ten opzichte van anderen: medespelers, leiding, tegenstanders, ouders en toeschouwers;

Volgt de aanwijzingen op van de kaderleden (trainers, leiders, etc...) Bij wangedrag/ misdragingen zullen de ouders worden ingelicht en zullen passende maatregelen getroffen worden;

Geeft bij verhindering dit tijdig door aan de juiste personen;

Rookt niet vlak voor, na of tijdens het sporten;

Draagt geen sierraden tijdens wedstrijden en trainingen;

Betaalt, door de KNVB opgelegde geldboetes, zelf;

Doucht zich na elke training en wedstrijd. Aan de ouders van jeugdspelers wordt gevraagd hier aan mee te werken door de jeugdspelers badslippers, handdoek en zeep mee te geven.

Verder zouden wij de ouders willen verzoeken om, zeker voor de jongste jeugd, de naam in de kleding te plaatsen. Dit maakt het mogelijk om eventueel achter gebleven spullen bij de eigenaar  terug te bezorgen.

De ouders van jeugdspelers

Ondersteuning door de ouders is van groot belang voor het slagen van onze activiteiten, daarom vragen wij van hen het volgende:

Stimuleer uw zoon / dochter om zich te houden aan de binnen de vereniging geldende regels

Geef medewerking bij enkele taken die wij u als ouders hebben toegewezen:

verzorgen van autovervoer bij uitwedstrijden (enkele malen per jaar)

Zorg dat uw zoon / dochter zich afmeldt indien men verhinderd is voor een wedstrijd

Correct gedrag van de ouders zelf

Belangstelling voor de activiteiten van hun zoon / dochter maar geen overdreven aandacht / bemoeizucht wat betreft de prestaties

Rustig en correct gedrag bij het bezoeken van wedstrijden

Geen inmenging in de beslissingen van leiders / trainer / wedstrijdleiding (opstelling / speelwijze)

Bespreek opmerkingen rustig met de leiders en niet via de spelers of door middel van openlijke verwijten

Wensen kunnen via de leiders kenbaar worden gemaakt. Indien zaken niet direct kunnen worden opgelost kunnen deze in het jeugdbestuur worden besproken. De jeugdcoördinator is binnen het jeugdbestuur verantwoordelijk voor kontakten met ouders.

Indien de jeugdafdeling van SV Leunen onvoldoende kaderleden heeft, zullen de ouders worden ingeschakeld middels een roulatiesysteem.

Thuiswedstrijden

De thuiswedstrijden van de jeugdteams zijn als volgt vastgesteld:

·         A - jeugd, B - jeugd en C - jeugd zaterdagmiddag

·         D - jeugd, E - jeugd en F - jeugd zaterdagochtend

Uitwedstrijden worden door de tegenstander vastgesteld. Deze tijden kunnen afwijken van de tijden van de thuiswedstrijden! Raadpleeg derhalve altijd de gepubliceerde opstelling bij het sportpark, Steenhandel Kusters of basisschool Veulen.

Vervoer jeugdspelers

Evenals andere jaren worden de ouders dringend verzocht enkele malen per jaar te rijden bij uitwedstrijden. Voor het nieuwe seizoen hopen wij dat wij weer mogen rekenen op uw medewerking wanneer dit wordt gevraagd door de jeugdleiders.

Het vervoer wordt geregeld door de jeugdleider van het elftal. Ouders die op de aangeschreven dag niet kunnen rijden worden verzocht zelf voor vervanging te zorgen. De leiders zorgen er voor dat er voldoende auto’s zijn. De ouders die rijden zijn er verantwoordelijk voor dat de spelers in de gordels zitten. Voor het vervoer met jeugdspelers tijdens clubactiviteiten is door de KNVB een verzekering afgesloten.

Vertrektijden worden door leiders ruim genoeg voor aanvang van de uitwedstrijd op de opstellingen vermeld, zodat we rustig en veilig kunnen rijden.