In memoriam Frans Vogelsangs

Op 27 september bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Frans Vogelsangs op 81-jarige leeftijd  is overleden. Frans heeft meer dan 20 jaar deel uitgemaakt van de onderhoudsploeg. Voor die verdiensten heeft hij vorig jaar nog de zilveren verenigingsspeld ontvangen.

SV Leunen wenst zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Moge hij ruste in vrede.

Op de foto hieronder wordt Frans gehuldigd met de zilveren verenigingsspeld

20190930 212012